Onderwijs

Als jong kind wilde ik uitvinder worden. En directrice van een kindertehuis. Later kon ik er smakelijk om lachen; wat een bizarre combinatie. Maar eigenlijk wist ik toen al goed wat ik wilde: iets met onderzoek en iets met kinderen of jonge mensen.

Ik schrijf graag voor onderwijsinstellingen, zowel in het basis- en het middelbaar- als in het hoger onderwijs. In opdracht van Hogeschool Leiden maakte ik diverse tijdschriften over onderzoek en onderwijs. Ik schrijf in het kader van wetenschapseducatie voor het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development van de Universiteit Twente en wetenschapsknooppunt Twente Academy Young. Ik heb gepubliceerd in vakbladen als Jeugd in School en Wereld en Van 12 tot 18 (zie portfolio).
Ik heb een zwak voor de informatica en andere b├Ęta-onderwerpen. Daarom hoop ik jongeren, in het bijzonder meiden, enthousiast te kunnen maken voor wetenschap en techniek.

JeugdinSchool&Wereld_jrg97-mei20131.Jaarbeeld 20142.HL_50jaar_laboratoriumonderwijsLeiden

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.